Yangın Tüpü Dolumu ve Satışı

Yangın Tüpü Dolumu ve Satışı

Yangın tüplerinin dolum işlemleri gerçekleştirilmeden önceki zaman zarfında ilk olarak içeriğinde var olan zamanı geçmiş maddelerin boşaltılması işlemi faaliyete geçirilir. Boşaltıldıktan sonraki süreçte de korozyon kontrolleri ve testleri uygulamaya konulur. Sonraki süreçte de hidrostatik testler hayata geçirilir. Çalışma basıncının 1.5 katı oranındaki basınçla dolum işlemlerine uygun olup olmadığı belirlenecektir.

Gerekli testleri uygulamaya koyduktan sonra toz ya da köpükle beraber yangın söndürme tüplerine dayalı işlemler gerçekleştirilir. Dolumların gerçekleşmesiyle beraber montaj işlemlerini hayata geçirmek adına var olan tüm unsurlarının bakımı tamamlanır. Yönetmeliğe uygun olması için yeni tetik montajı da gerçekleştirilir. İtici haz ünitesine getirilerek, azot basıncının sağlanmasıyla beraber tam da istenen türde bir dolum işlemi tamamlanır.

yangın tüpü dolumu ve satışı

Yangın Tüpü Dolumu

Yangın tüpü dolum işlemlerinde doğu firma ve personel seçimi son derecede önemsenmelidir. Öte yandan belirtilen standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak bu süreç ele alınmalıdır.

Gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra sızdırmazlık testi yapılarak, gerekli vasıflara sahip olup olmadığı anlaşılabilecektir. Her bir yangın söndürücüye dair bu işlemler gerçekleştirilebilmeli ve buna bağlı olarak da etkin neticeler her an bulundurulmalıdır.

Tüm dolum işlemleri sonrasında yangın söndürme tüpleri 4 yıl boyunca kullanılabilecektir. Gerekli eğitimi gören personeller tarafından bu işlemler titiz bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Yangın söndürme tüplerinin farklı tipleri bulunmasından dolayı her bir türe bağlı dolum işlemlerinin farklılık göstereceği bilinmelidir.

Yangın Tüpü Satışı

Yangın söndürme tüplerinin dolumu kadar satış işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Buna uygun olarak hizmet veren firmalar farklı sınıflardaki yangın tüplerini kullanıcılarına sağlamaktadır. Yangın tüplerine dair satış işlemlerini gerçekleştirmeden önceki süre zarfında mutlaka araştırma yapmak gerekecektir. Kuru toz ya da köpük gibi materyalleri barındırdığından ötürü hangisinin daha uygun şartlara sahip olduğunu bilebilmek önemli olacaktır.

Yangın söndürme tüpleri farklı sınıflarda değerlendirilmektedir. 4 farklı sınıf olduğundan ötürü satın alınmadan önceki süre zarfında bu kriter de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Hangi mekanlar ya da ortamlar için hangi tip yangın söndürme tüpünün daha kullanışlı olacağı gibi bir konu ciddi bir tavırla ele alınmalıdır.

Yangın söndürme tüpüne dair satış yapan bayiler ve firmalara dayalı olarak araştırma yapmak da bunun için son derecede önemli bir konu olmalıdır. Fiyat ve kalite hususları baz alınmalıdır. Bunun dışında TSE ve diğer kalite standartlarına olan uyumluluğu da asla ihmal edilmeyecek durumlar arasında sayılmalıdır. Böylelikle etkili bir satış işlemini gerçekleştirecek olan firmadan alım işlemlerini gerçekleştirmek gibi bir konu söz konusu olacaktır.

Yangın söndürme tüplerine dair satış yapan her firmaya dair araştırma süreci aceleye getirilmemelidir. İçeriği ve ne kadarlık kullanım ömrünün olacağı da baz alınması gereken diğer bir husus olarak dikkate alınmalıdır. Öte yandan yangın tüplerinin sızdırmaması ve daha önceden kullanılmaması gibi detaylar da bu hususta baz alınması gereken konular olmalıdır.

Yangın Tüpü Nedir?

Yangın tüpleri, ekstrem durumlarda önemli bir müdahale aracı olarak sayılmaktadır. Bu yüzden tedbir amaçlı olarak tüm kamuya açık binalarda ve araçlarda bulundurulması gibi bir şart varlık göstermektedir. Olası bir yangına en etkili müdahale araçlarından bir tanesi olan yangın tüpleri doğrultusunda bu denli bir durum önem arz eden bir seviyede yer almaktadır.

Böylelikle bina ve araç sahiplerinin gerekli sorumluluğu üstlenerek ve tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak, yangın tüplerine dayalı olarak harekete geçmeleri gerekmektedir. Böylelikle yangınlara dair gerekli sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda yangın tüpleri son derecede önemli bir yer tutan konudur.

Yangın tüpleri alımı esnasında bazı standartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan alımı kadar dolum işlemleri sürecinde de bu kriterler asla atlanmaması gereken konular arasında olmalıdır. TSE ve diğer standartlar doğrultusunda da bu işlemlerin ciddi bir biçimde takip edilmesi önemli bir konu olmalıdır. Öte yandan doldurulacak olan tüplerin herhangi bir sızıntı barındırmaması da satış konusunda önemsenmesi gereken hususlar arasında olmalıdır.

Yangın tüplerinin tanımını ve işlevini layıkıyla yerine getirebilmesi açısından bu detaylar asla göz ardı edilmemelidir. Böylelikle kullanıcıların tam olarak bekledikleri gibi bir kullanım durumunu elde etmeleri gibi bir detay da söz konusu olabilecektir.

Yangın Tüpü Çeşitleri Nelerdir?

Yangın tüpleri kullanımına ve içerdiği maddelere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu tip çeşitlilik ışığında en fazla işe yarayacak olan unsurlara ulaşma hali izlenmesi gereken temel konu olmalıdır. Böylelikle tüm kullanıcıların bekledikleri standartlar altında yangın söndürme işlemlerini gerçekleştirmeleri gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Bu tip çeşitlerin her birinden beklenen etkiler görülebilecek ve genel itibarıyla kullanıcıların memnun kalmaları gibi bir durum da yaşanabilecektir.

Yangın tüplerinin çeşitleri üç farklı şekilde söylenebilir. En yaygın olarak kullanılan bu türlerin her biri aynı işleve sahip olarak göz önündedir. Kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli ve halojenli yangın söndürücü tüpler daha da etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Ancak bu ürünlerin her biri yangının türüne bağlı olarak farklılık içerebilir.

Yangın tüplerinin çeşitlerinin her biri belli zaman aralıklarında bakıma tabi tutulmalıdır. Yangın tüplerinin kullanımına bağlı yönetmelik içerisinde bu zaman aralığı çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Böylelikle 6 ayda bir bakımlarının gerçekleştirilmesi gerektiği türünde bir durum ortaya çıkmaktadır. Her bir kullanıcının bu hususu göz ardı etmemesi son derecede önemsenmesi gereken bir husus olmalıdır.

Yangın tüplerinin belirli bir kullanım süresi vardır. Her bir firma bu kullanım süresini temel olarak belirtmekte ve bu sürenin geçmesi durumunda yenilenmesi gerektiğini ifade edilmektedir. Öte yandan yangın söndürme tüplerine bağlı olan yönetmelikte de bu süre açıkça ortaya konulmuştur. 6 aylık periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması halinde 4 yıllık bir ömür biçildiği söylenebilmektedir.

Yangın Söndürme Tüpü Dolumu Şirketi

Yangın söndürme tüplerine dair işlemler yapan firmalar, bu hususta titiz bir çalışma ortaya koyacaklardır. Tüplerin herhangi bir sızdırma ya da kaçırma halini yaşatmamaları adına gerekli testleri de büyük bir hassasiyetle ortaya koyacaklardır. Tüm bu işlemlerin arkasından yangın söndürme testinin kullanılabilirlik düzeyi belirlenecek ve 4 yıl boyunca istenen şartları sunabileceği gibi bir durum ortaya konulacaktır.

Yangın söndürme tüplerine dair dolum işlemlerinde yardımcı olacak olan firma personelleri genel itibarıyla gerekli eğitimlere ve tecrübelere sahiptirler. Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen bu eğitimler sonrasında tüm firma personellerinin yetkileri ve sertifikaları da bulunacaktır.

Yangın söndürme tüplerinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitlere bağlı olarak uygulanacak olan dolum işlemleri de değişiklik gösterebilecek yönde gelişebilecektir. İçerdiği doluluk oranı farklılık gösterebileceğinden dolayı tüm dolum yapan personellerin gerekli bilgilere sahip olmaları da bir hayli önemli bir halde olacaktır. Yangın söndürme tüplerinin her birine dair işleyiş bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

Firmaların bu şekilde bir işleyişi ortaya koyması halinde genel olarak istenen standartlara bağlı olarak uygun bir kullanım durumunu yaratacaktır. Belirtilen ölçütlerde işlevini gösterecek olan yangın söndürme tüpleri hususunda da en etkin haller ortaya çıkacaktır. Firmaların dolum işlemlerinde tüm ayrıntıları göz önünde tutmasından dolayı bu yönde bir sonuç kendini gösterecektir.

Yangın Tüpü Sınıfları

Yangın tüplerinin kullanımı hali yangın sınıflarına göre farklılık gösterebilir. Buna bağlı olarak yangın tüpleri konusunda gerekli bilgileri edinmek ve ona uygun seçimler içerisinde yer almak genel olarak önemsenmesi gereken bir husus olarak kesinlikle ciddiye alınmalıdır.

Böylelikle en uygun şartlar altında yangın söndürme tüplerinin kullanılması durumu da ortaya çıkabilmektedir.

A Sınıfı Yangınlar

Organik yapıdaki katı maddelerin oluşturduğu ve genel olarak kor halde bulunan yangınlar olarak tabir edilmektedir. Ahşap, kağıt ya da kauçuk kaynaklı olan bu yangınları söndürmek için genel itibarıyla köpüklü yangın söndürücülerin kullanılması gerektiği ifade edilen bir konudur.

B Sınıfı Yangınlar

Sıvı ya da sıvı hale dönüşebilecek potansiyele sahip olan katı maddelerin meydana getirdiği yangınlar olarak tanımlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse yağ, gres, benzin ve tiner gibi maddeler bu tür içerisinde yer alabilecektir. Bu tip yangınları söndürmek için de kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri ve karbondioksit içeren yangın söndürücülerin kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.

C Sınıfı Yangınlar

Gaz kaynaklı olarak çıkan yangınlar olarak tabir edilmektedir. Doğalgaz ya da propan gazı da bu tip yangınlara neden olabilir. Bu tip yangınları söndürmek için karbondioksitli yangın söndürme tüplerinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

D Sınıfı Yangınlar

Metallerden kaynaklı olan yangınlar olarak adlandırılmaktadır. Bu yangın türleri için de karbondioksitli yangın söndürücü kullanımı önerilmektedir.

Yangın Tüpü Dolumu Nasıl Yapılır?

Yangın söndürme tüplerinin dolum işlemleri hususunda dolum sürecini ele alırken bazı kriterlere ve işlemlere dikkat etmek önemlidir. Bakım ve dolum süreçleri ciddiyet ve dikkat gerektiren eylemler olmasından dolayı bu tip işlemleri gerçekleştirecek olan firmaların en uygun malzemeleri kullanmaları ve standartlara uygun bir biçimde hareket etmeleri bir hayli önemli olan bir konudur.

Yangın tüplerine dair dolum işlemleri mutlaka eğitim sahibi, deneyimli ve profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. En yüksek verime sahip bir biçimde çalışabilecek potansiyele sahip olan personeller dahilinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi son derecede önemli bir konu olmalıdır.

Öte yandan yangın söndürme tüplerinin en uygun malzemeyle doldurulması ve bu işlemleri gerçekleştirmek adına gerekli ekipmanlara sahip olunması da ciddiye alınması gereken bir husus olmalıdır.

Yangın söndürme tüpünün aşamaları şu şekilde ifade edilebilir;

 • İlk olarak yangın söndürme tüpünün dolumu yapılmadan önceki süre zarfında içeriğindeki itici gaz olan azotun boşaltılması gerekir.
 • Bu işlem sonrasında tüpün vanası açılacak ve içeriğindeki kimyasal madde de boşaltılacaktır.
 • Kimyasal maddenin boşaltılmasıyla beraber tüp üzerinde var olan üretim ve kontrol tarihleri göz önünde tutulacaktır. Tarihlerin geçmiş olması durumunda tüpün hidrostatik teste tabi tutulması işlemi uygulanacaktır.
 • Gövde üzerinde kullanım ya da dolum tarihinin kontrol edilmesiyle beraber bu sürecin geçmemesi durumunda direkt olarak dolum işlemlerine başlatılacaktır.
 • Bu işlem sonrasında ilk olarak vananın içerisi temizlenecektir.
 • Contalar kontrol edildikten sonra manometrenin de denetleme işlemi hayata geçirilecektir.
 • Vananın hazır hale gelmesiyle beraber cihaz üzerine konularak kapatılacaktır.
 • Dolum yapıldıktan sonra vananın iyice kapatılması için mengene kullanılacaktır.
 • Cihazdan çıkmadan önceki süre zarfında içindeki azot gazı azaltılacaktır.
 • Tüp içerisindeki olası kaçakların yanı sıra basınç miktarını öğrenmek için su testi yapılacaktır. Bu sayede var olan basınç kaçakları giderilecektir.
 • Yangın tüpü dolumu aşamalarının en sonunda da tüpün hortumu, pimi ve mührü takılarak etiketleme işlemi gerçekleştirilecektir.
 • Etiketleme işlemi içerisinde dolum zamanı, kontrol zamanı ve son kullanma tarihi gibi bilgilere yer verilecektir. Bu işlemin tamamlanmasıyla beraber yangın tüpleri kullanıma hazır hale gelecektir.

Yangın Tüpü Dolumu Fiyatları

Yangınlara karşı her zaman hazırlıklı ve önlem alacak şekilde hareket etmekte fayda vardır. Bu hususta kullanılmıyor olsa bile yangın söndürme tüpleri binalarda ya da araçlarda mutlaka tutulmalıdır. Yangın tüplerinin olması da bu tip müdahaleler için yetersiz sayılabilir.

Uzun zamandan beridir bulundurulması bu tüplerin işlevini kaybetmesi hususunda önemli bir etken olabilecektir. Firmalara bu doğrultuda yönelerek, gerekli bilgiler alınabilir. Öte yandan bu dolum işlemlerinin ne kadara mal olacağı da rahatlıkla öğrenilebilecektir.

Yangın tüpü dolum işlemleri bu şekilde gelişebilecek olup, farklı firmalar değişik fiyatlar vereceğinden ötürü ciddi bir araştırma içerisine girmek de gerekebilecektir.

1 kg’lık Yangın Tüpü Dolum Fiyatları

1 kg’lık yangın tüplerinin dolum işlemleri profesyonel personeller dahilinde gerçekleşmektedir. Bu tüplerin ebat bakımından küçük olması nedeniyle fiyatları da uygun olarak gözlemlenebilecektir. Daha çok seyyar ve araç tüpler olmasından dolayı yaygın olarak bu şekilde dolum işlemleri gerçekleştirilmektedir.

2 kg’lık Yangın Tüpü Dolum Fiyatları

2 kilogramlık yangın tüplerinde de firmaların uygun fiyatları ortaya koydukları bilinen bu tüpler de rahatlıkla doldurulabilir. Sanıldığı kadar pahalı olmayan dolum fiyatları, firmalar arasında farklılık gösterebilecektir. Tüm bu dolum işlemleri de gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olan personeller tarafından gerçekleştirilebilecektir.

6 kg’lık Yangın Tüpü Dolum Fiyatları

6 kilogramlık yangın tüpleri piyasada en yaygın olarak bulunanlardır. Bu tüplerin dolumu da son derecede önemli ve uygun fiyatlı olarak tabir edilen bir husustur.

Yangın Tüpü Fiyatları

Yangınlara karşı önemli bir tedbir aracı olarak görülen ve en yaygın şekilde kullanılan söndürme tüpleri, herkesin aklına gelen ilk müdahale aracı olarak söylenebilmektedir. Yangın tüpü boyutları farklılık gösterdiğinden dolayı fiyatlarında da aynı oranda farklılık ortaya çıkabilir. Ancak her bir tüpün uygun fiyatlarda kullanıcılara aktarıldığı da bilinen bir husus olarak söylenebilmektedir.

Yangın Tüpü Ölçüleri (Boyutları)

1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg, 25 kg, 50 kg, 70 kg, 100 kg, 250 kg vb. gibi seçeneklerde kendini gösterebilmektedir. Farklı ebatlara sahip yangın tüplerinin olduğu da bilinen bir konudur.

Evler için en uygun olan yangın tüpleri 3 kg, 4 kg, 6 kg ve 8 kg olarak ifade edilmektedir. İşyerleri için uygun olanlar ise bu alanların büyüklüğüne göre gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra alınmalıdır. Bu tip yerler için genel itibarıyla 12 kg ve üzerinde olan yangın söndürme tüplerinin tercih edildiği de bilinmesi gereken bir konu olmalıdır.

Tüm yangın tüpleri aynı işleve sahiptir. Ancak tamamen uygun fiyat garantisiyle de firmalar tarafından sağlanabilmektedir. Fiyat hususunda belli bir standardın olmamasından dolayı araştırma yapıldıktan sonra en uygun koşulları içeren satış noktasından alınması gerektiği ifade edilen bir konu olarak herkese söylenmektedir.

Sonuç

Yangın tüpü dolum işlemleri sanıldığı kadar basit bir eylem olarak algılanmamalıdır. Firmalar da bu işin ciddiyetini kavramalı ve insanların güvenliği ve olası yangınlara karşı alacakları tedbirleri ciddi bir biçimde gerçekleştirmelidir.

Yangın tüplerine dair satış ve dolum işlemlerini gerçekleştiren firmalar tüm bu hassasiyeti göstermektedir. Tüplerin bakım işlemlerini periyodik olarak yaparak, öte yandan son kullanma tarihi geçmiş olan yangın söndürme tüplerinin dolum işlemlerini de ele almaktadır.

Firmaların işleyişi hakkında gerekli bilgilere sahip olmak için iletişim numaralarını kullanmakta fayda vardır. Yangın söndürme tüplerine dair işlemlerin ne şekilde işlediği ve aşama aşama hangi yolların kat edildiği gibi bilgilerin anlık olarak verilmesi söz konusudur. Böylelikle yangın söndürme tüplerine dair verilen hizmetler hakkında net bilgilere sahip olunacaktır.Ara