Yangın Söndürme Hidrantı

Yangın Söndürme Hidrantı

Yangın söndürme hidrantı için Buson yangın firmamızdan bilgi alabilirsiniz. Yangın söndürmek için hem ekiplerin hem de sistemlerin en önemli destek elemanı olan muhtemel yangın durumunda hızlı müdahale için suyu yayarak ulaştıran sistem yangın söndürme hidrantı olarak isimlendirilmektedir.

İtfaiye ekiplerinin vazgeçilmezi olan bu sistemler kontrol altında tutulamayan yangınlar için acil söndürücüdür. Bu sistemler yedek depo mahiyetinde kullanılan alanları gösterirlerken takviye niteliğinde de görev yapan kurtarıcılardır. Yangın hidrantları üç temelden oluşmaktadır.

yangın söndürme hidrantı

Bunlar vana mekanizması, bu mekanizmayı kontrol eden bir mil ve iki çıkışı bulunan döküm yapılarak elde edilmiş bir gövde. Yangınla mücadele edebilmek için temel söndürme ajanı olan bu sistemlerin temel görevleri yangının dış yüzeyini soğutmak, itfaiye ekiplerine su takviyesi yapmak, yangının çevreye dağılmasını engellemek ve yangın olduğunda dışarıdan müdahale etmektir.

Yangın Söndürme Hidrantı Çeşitleri

Yangın söndürme hidrantı iki tipte bulunmaktadır. Bu tipler, yer altı yangın hidrantı ve yer üstü yangın hidrantıdır. Yer üstü yangın söndürme hidrantı yangın olabilecek ortamlara yakın şekilde konumlandırılırlar. Depolar, fabrikalar, yerleşim bölgeleri, askeri tesisler, hava meydanları, kamusal alanlar ve yangın riski taşıyan her yerde bulunurlar. Yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin temel ekipmanlarından biridir.

Bu hidrantların sulama ağızları isminden de anlaşılacağı gibi zeminin üstündedir. Otomatik boşaltma görevini üstlenen yaylı çekvalf, dökümden elde edilmiş ana gövdesi, hortum bağlantı noktaları ve hidrant vanayı kontrol eden milden oluşmaktadırlar. Yer üstü yangın hidrantını kullanabilmek için önce hidrant anahtarıyla mil kumanda edilerek açılır.Mil satin tersi yönünde hareket ettirilir.

Böylece hareket borusu aşağı kaymış ve supap parçalarını da aşağı kaydırmış olur. Sonunda hidrant açılır ve su kullanılabilir hale gelir.

Yer altı yangın söndürme hidrantı ise yere dik olarak konumlandırılmıştır ve sulama ağzı yer altında kapağı ise yer üstünde bulunmaktadır. Yer altı hidrantları hortum bağlantı rakoru, döküm parçaları, yaylı çek valf ve hidrant vanayı kontrol eden milden meydana gelmektedir. Çalışma prensibi yer üstü yangın hidrantında olduğu gibidir.

İtfaiyelere su temininde kullanılan yer altı yangın hidrantları, su kullanımı olmadığında hidrant içindeki suyu boşaltarak soğuk havalarda oluşacak donmayı da engellemektedir. Yer altı h-yangın hidrantları fabrikalarda, endüstriyel tesislerde, ormanlık arazilerde, bina çevrelerinde ve depolarda yangın olabilecek alanlarda kullanılmaktadırlar.

Yangın Söndürme Hidrantı Nasıl Konumlandırılmalı?

Yangın hidrantlarının yangın için yüksek tehlike arz eden bölgelerde daha çok kullanılması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Yangın hidrantları konumlandırılırken ilgili mevzuat göz önüne alınmalı ve kanunlara uygun şekilde yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır. Fabrikalara, binalara ya da konumlandırılan yerlere denetim yapıldığında yasalara uyulmadığı anlaşılırsa büyük cezalar kesilmektedir.

Bunun yanı sıra gerekli alanlara konulmaması da cezaya yol açmaktadır. İmar alanı 5000 metrekare üzerinde olan yerleşim yerlerinde yapılması zorunludur. TS 2821’e göre tasarlanmış olan yangın hidrantları çok yüksek riskli alanlarda 50 m’de bir, riskli bölgelerde 100 m’de bir, orta riskli bölgelerde 125 m’de bir ve az riskli alanlarda ise 150 m’de bir olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Bu mesafeler bütün yangın hidrantı çeşitleri için geçerlidir. Normalde korunan binalar içinse 5 ila 15 m uzaklığında konumlandırılırlar. Ayrıca bulunduğu yere ve risk seviyesine göre de yangın hidrantının debisi ayarlanmalıdır. Yangın hidrantı debisi en az 1900 l/dk olmalıdır ki itfaiye suyu hızlı ve etkili bir şekilde kullanabilsin. Risk grubu arttıkça debi de artacaktır.

Yangın hidrantı alacaksanız fiyatları için detaylı bir araştırma yaptıysanız sitemize bakmadan geçmeyin. Buson yangın olarak yangın hidrantı fiyatı ürünlerimizin kalitesine göre oldukça uygundur. Yangın hidrantı, yangın tüpü dolumu ve daha pek çok bilgi için sitemizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.Ara